Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

iirritability
20:10
0714 bb6d 390
Reposted fromsoftboi softboi viaultraviolet ultraviolet
19:55
5406 9627 390

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viatwice twice

February 09 2019

iirritability
22:54
5062 e806 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatwice twice
iirritability
22:52
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaultraviolet ultraviolet
iirritability
22:51
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaultraviolet ultraviolet
22:51
4650 9010 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaultraviolet ultraviolet

November 10 2018

iirritability
13:46
9224 8c69 390
iirritability
13:44
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

October 16 2018

iirritability
13:47
1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaahora ahora
iirritability
13:47
7823 7e4f 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaahora ahora
iirritability
13:44
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

October 13 2018

iirritability
12:10
5515 8b9b 390
Reposted fromnazarena nazarena viamefir mefir

February 09 2019

iirritability
22:52
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaultraviolet ultraviolet
iirritability
22:51
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaultraviolet ultraviolet
22:51
4650 9010 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaultraviolet ultraviolet

November 10 2018

iirritability
13:46
9224 8c69 390
iirritability
13:44
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

October 16 2018

iirritability
13:47
1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaahora ahora
iirritability
13:47
7823 7e4f 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaahora ahora
iirritability
13:44
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl