Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

iirritability
18:26
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viadobby dobby

March 23 2018

iirritability
21:11

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal. 

— Ignacy Karpowicz

March 11 2018

iirritability
11:25
9764 2910 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby

March 06 2018

iirritability
19:37
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viaultraviolet ultraviolet
iirritability
15:09
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viadobby dobby

March 02 2018

iirritability
14:35
Prawda leży tam gdzie powinna, tylko my szukamy jej nie tam gdzie trzeba.
— Kazimierz Matan
Reposted fromyourtitle yourtitle viaultraviolet ultraviolet

February 27 2018

iirritability
23:08
0588 ffe4 390
Reposted fromfrotka frotka viaultraviolet ultraviolet

February 19 2018

iirritability
12:14
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

February 14 2018

iirritability
18:43
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby

February 11 2018

iirritability
17:53
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
iirritability
17:53
Reposted frommrrru mrrru viadobby dobby

January 31 2018

iirritability
20:28
8202 f1f3 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

January 29 2018

15:36
0202 4816 390
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
iirritability
15:25
Reposted fromsilence89 silence89 viatwice twice

January 25 2018

iirritability
12:26
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
iirritability
12:24
Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.
— Albert Camus – Dżuma
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
iirritability
12:24
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

January 20 2018

iirritability
21:24
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
iirritability
21:24
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viadobby dobby

January 17 2018

iirritability
17:44
Próżność i duma to rzeczy całkiem różne, choć słowa te często są używane jednoznacznie. Można być dumnym nie będąc przy tym próżnym. Duma związana jest z tym, co sami o sobie myślimy, próżność zaś z tym, co chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl