Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

iirritability
08:09
Człowiek wie tylko, że chce tej drugiej osoby. I nic innego się nie liczy.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromiloveyou iloveyou viamadda madda

March 16 2017

iirritability
16:23
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.
— Bukowski
Reposted frommaive maive viamadda madda
16:23
0293 08b2 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamadlenaa madlenaa

March 14 2017

13:58

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

March 09 2017

iirritability
16:08

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viamadda madda
iirritability
16:04
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viamadda madda
iirritability
16:04
Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromczajnikq czajnikq viamadda madda

March 07 2017

iirritability
22:00
3677 fb25 390
let me know
Reposted fromfelicka felicka viamadda madda
iirritability
21:59
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
iirritability
17:46

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
iirritability
17:45
4784 ee75 390
Reposted fromlanni lanni viacytaty cytaty
iirritability
17:44
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamadda madda

March 05 2017

iirritability
22:00
3062 8a97 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPicki91 Picki91
iirritability
21:59
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
iirritability
21:59
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
21:59
iirritability
15:02

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapoezja poezja

March 04 2017

iirritability
15:50
Nauczyłam się igrać z losem czy drwić z przeznaczenia. Nauczyłam się zaczynać na nowo i stawiać kropki. Nauczyłam się żyć. Pora nauczyć się Ciebie nie kochać...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
iirritability
15:49
Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że piękno pochodzi z wnętrza człowieka.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
iirritability
15:49
Nawet najgłupsza kobieta świata zdoła poznać swojego mężczyznę, jeśli troszeczkę się postara. Zorientuje się, co on lubi i co go zachwyca i dostarczy mu tego, bo co jej szkodzi.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl